Binnen Taste Art vzw werken wij met de Panathlon-verklaring. Deze legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Naar aanleiding van het ondertekenen van de Panathlon-verklaring legt Taste Art vzw een aantal gedragsregelsop. Deze gedragscode is gebaseerd op een visie van openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en wordt ondertekend door alle begeleiders. Bij aanvang van het activiteitenjaar ontvangt elke deelnemer een exemplaar met de elementaire gedragscode.