Op de eigen school of in onderling overleg op een andere locatie.