Met onze lessen mutlimove & multiskillz willen we inzetten op de brede motorische ontwikkeling van onze deelnemers.
Door onze werking van een naschools aanbod werken we in 2 doelgroepen:

- 3 jaar tot en met 6 jaar
- 7 jaar tot en met 12 jaar

De exacte data van de lessen kan u terug vinden in het overzicht dat u ontvangt na inschrijving.
U krijgt een account op twizzit waar u de agenda en vele andere zaken kan raadplegen. 
Wij voorzien 30 lesweken, elke les duurt 1 uur.

 

Voor meer informatie over de exacte inhoud kan u op 'lees meer' klikken.


 

DOELGROEP 1: 3 jaar tot en met 6 jaar

Regelmatig bewegen is goed voor iedereen en vooral voor jonge kinderen. Kinderen bewegen graag. Plezier is de grootste drijfveer: kinderen die ongeremd kunnen spelen en er plezier aan beleven, zullen steeds meer willen bewegen.

Taste Art vzw onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling. Onze jeugd voldoende beweegprikkels geven betekent ongetwijfeld de start van gezond en levenslang bewegen en sporten. Plezierbeleving staat hierbij centraal. 

Tijdens onze lessenreeks komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, zwaaien.

DOELGROEP 2: 7 jaar tot en met 12 jaar

Brede motorische ontwikkeling en gezondheid

Motorisch vaardige kinderen bewegen en sporten over het algemeen meer waardoor deze kinderen fitter zijn en nog vaardiger worden; een positieve spiraal van meedoen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, die een bredere motorische basis hebben, een kleinere kans hebben op het oplopen van blessures omdat ze beter kunnen reageren op onvoorspelbare situaties en dus beter anticiperen. Daarnaast blijkt dat actieve kinderen ook op oudere leeftijd meer sporten en bewegen en daardoor minder last hebben van overgewicht. Een brede motorische basis bij jonge kinderen geeft dus meer kans op een leven lang sporten en bewegen mét plezier.

Brede motorische ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Een goede motorische ontwikkeling vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling op persoonlijk en sociaal-emotioneel vlak. Kinderen die bijvoorbeeld goed met een bal kunnen dribbelen, gaan sneller samenspelen en dagen elkaar eerder uit. Daarnaast doen vaardige kinderen vaker mee aan verschillende sport- en spelactiviteiten waardoor ze sociaal vaardiger met situaties leren omgaan. Denk aan het verwerken van teleurstellingen en het vieren van successen.

Daarom biedt Taste Art vzw de 11 leerlijnen aan die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van die brede motoriek.